Protreptik er filosofisk, langtidsholdbar coaching.

Det er professor og filosof Ole Fogh Kirkeby, som har genopdaget og redefineret den protreptiske metode, som stammer fra antikkens Grækenland (se siden ‘protreptik historisk’).

Protreptik betyder at vende den enkelte mod det, som er det væsentligste for ham selv og fællesskabet. Intentionen med den protreptiske samtale er at få en bedre mental indsigt og blive bevidst om sine værdier.

Protreptiken foregår ved ligesindet dialog mellem dig og protreptikkeren. Protreptik kan bruges både som ledelsescoaching (se siden ‘ledelsescoaching’) eller som selvudvikling for dig, som gerne vil lære dig selv bedre at kende og have dine værdier med i dine relationer til andre (se siden ‘selvudvikling’).

Det er vores værdier og overbevisninger, som afgør vores handlinger og adfærd i hverdagen. Hvis vi er bevidste om vores værdier, ved vi, hvad vi skal værne om og hvad vi er gode til. Det vil desuden give klarhed i forhold til at træffe beslutninger i alle livets facetter.

En protreptisk samtale foregår ved, at protreptikkeren f.eks. beder dig om at fortælle, hvad et bestemt ord betyder for dig. Det kunne være en værdi eller et begreb, som du evt. selv har valgt at dykke ned i.
Ud fra dine tanker og beskrivelser er det så meningen, at vi sammen finder ud af, hvilke betydning værdien eller begrebet har for dig og, om din måde at være på stemmer overens med det. Fremgangsmåden hjælper dig til at finde af, hvad der er vigtigt for dig her i livet og dermed “at blive herre i eget hus”, som Ole Fogh Kirkeby udtrykker det.

Den enkelte protreptiske samtale slutter ikke med en løsning. Virkningen vil komme gennem reflektion hos dig de følgende dage eller uger.

Guli Werther

Filosofisk Dialog
Bevtoftegade 3 A
1736 København V

Mobil: 30453575
CVR-nr.: 39581574
filosofiskdialog@gmail.com

Scroll Up