Kunne du tænke dig at introducere dine ledere for protretik. Jeg tilbyder oplæg og indførelse i metoden.

Vi tager udgangspunkt i metoden, og der vil være mange praksis øvelser, hvor deltagerne får lov at afprøve den protreptiske samtale.

Min erfaring er at efter et oplæg, og efter at deltagerne selv har prøvet  kræfter med den protreptiske dialog form. Er man inspireret og har fået en oplevelse af ny indsigt. Metoden skulle have givet dig og dine ledere mulighed for at arbejde med dig selv som menneske. Et liv, en et menneske.

Metoden og dialogformen som ledelses redskab giver en indsigt for den enkelte leder og kan være med til at teamet bliver mere handlekraftig og får en større indsigt.

Sæt gerne spørgsmåltegn ved din egen ledelse og bliv derved nemmere herre i eget hus. Dette kan i sidste ende, skabe en mere menneskelig tilgang til ledelse.

Guli Werther

Filosofisk Dialog
Bevtoftegade 3 A
1736 København V

Mobil: 30453575
CVR-nr.: 39581574
filosofiskdialog@gmail.com

Scroll Up