Referencer: Professor emeritus (CBS) Ole Fogh Kirkeby er den, der har introduceret protreptikken på dansk grund som ledelsesværktøj og samtalekunst, særligt med henblik på etymologienerencer.

Hvert år på ZTRONGs fødselsdag den 1. april uddeles der en pris, Årets ZTRONG.

I 2018 blev Guli Werther prismodtager. Det var et indlysende valg, da hun i den grad implementerer protreptikken i hendes organisation.

Guli har en vidunderlig inkluderende lederstil og hun går ikke på kompromis med kvaliteten. Hun springer ikke over, men er yderst indlevende, dedikeret og nærværende tilstede. Hun sikrer målrettethed og professionalisme med plads til individ & fællesskab.

Protreptik er vigtig for Guli, fordi hun ved at samtaleværktøjet virker. Hun oplærer sine ledere, så de også kan benytte det protreptiske redskab.

Dermed har hun på fornemste vis stået i spidsen for en kultur som er stærkt værdibåret – en værdi prismodtager.

 

De bedste hilsner

Maibritt Isberg Andersen

Ejer af ZTRONG

Reference fra institutions leder af  Krudtuglen: Susanne Nielsen.

Arbejdet med protreptik i min ledelse har gjort at jeg ikke længere er i tvivl om at indsigt kan være med til at udvikling mit personlige lederskab.

Gennem et forløb hos Filosofisk Dialog ( Guli Werther ) har jeg fået større handlekraft fordi jeg hele tiden bliver klogere på mine værdier.

Reference fra privat leder netværk : Vi havde inviteret Guli Werther til at lave en introduktion til Protreptik. Vi oplevede en gennemskuelig indgang til dette lidt store emne. Vi fik lov at øve os i den protreptiske tilgang ved samtaler med hinanden og vi kunne mærke en udvikling i vores syn på ledelse,og det at være menneske i lederskabet. Dejligt at kunne få eksempler fra praksis om anvendelse af denne metode/tilgang.

Reference fra pædagogisk leder Nils Ebbe Hansen : Leder i Duetten 

I det ledelsesteam jeg er en del af, har vi arbejdet systematisk med den protreptiske samtale som metode, igennem ca. 1½ år. Vi arbejder med et forudbestemt begreb, som omdrejningspunkt for samtalen. Det kan eksempelvis være skønhed, mod, eller retfærdighed. De gange, hvor jeg har haft til opgave at bringe et begreb i spil, har jeg søgt efter et begreb, der kunne rammesætte mit aktuelle arbejdsliv. 

Læs hele referencen herunder..

Eksempelvis var jeg på et tidspunkt optaget af en organisatorisk forandringsproces, hvor jeg oplevede, at effekten lod vente på sig. Til denne samtale, valgte jeg at bringe begrebet tålmodighed i spil. Andre gange, har jeg fået tildelt et begreb. Jeg har erfaret, at selvom begrebet ikke nødvendigvis udspringer fra min personlige forståelseshorisont, kan jeg alligevel altid spinde tråde tilbage til mit konkrete arbejdsliv.

Det kan umiddelbart virke som en gevaldig fejlfokusering, at tilgå en ledelsesmæssig problemstilling gennem en samtale om et begreb -der måske, måske ikke udspringer fra noget konkret. Jeg må da også indrømme, at jeg selv var en smule skeptisk i begyndelsen. Hvordan kunne en abstrakt samtale om et begreb, have gavn i forhold til min konkrete opgaveløsning? Men netop gennem en analyse af ord og begreber, udvider samtalen min forståelse af de forestillingsevner, der definerer mine handlinger. Samtidig vil mine konkrete arbejdsmæssige udfordringer, altid være en del af min indre resonansbund, for samtalen.

Dermed virker den protreptiske samtale både direkte ind i en konkret, hverdagsnær opgaveløsning, og ruster mig samtidig til fremtiden, ved at udvide min forståelses horisont. Den Protreptiske samtale skaber et iscenesat moment, hvor jeg har plads til at undersøge, analysere og udvide min forståelse af verden. Den store gevinst er, at jeg efterfølgende kan handle mere bevidst og fremstå klarere, både som menneske og som leder. Samtidig får jeg indsigt i min samtalepartners forståelses horisont, der i dette tilfælde også er en af mine nære leder kollegaer. Dette løfter både det menneskelige sammenhold i teamet og giver det professionelle samarbejde, mere dybde.

Guli Werther

Filosofisk Dialog
Bevtoftegade 3 A
1736 København V

Mobil: 30453575
CVR-nr.: 39581574
filosofiskdialog@gmail.com

Scroll Up