Velkommen til Filosofisk Dialog

Jeg kan hjælpe dig med at bedrive ledelse i en form der giver mulighed for indsigt og refleksion hos ledere og dermed også hos dine medarbejdere. Sammen kan vi skræddersy et personligt udviklings forløb med udgangspunkt i dine behov og unikke omstændigheder.
Du kan også kigge videre på min hjemmeside og se om du mener det er noget, der kan udvikle dig i dit lederskab.
Desuden kommer jeg gerne ud i ledelsesnetværk og introducere til protreptik gennem workshop eller lign.

Protreptik

Protreptikken handler om, at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv.
Mod normer og eksistentielle værdier.

Protreptikken er en professionel dialog form mellem to eller flere mennesker.
Grundgrebet består i at hæve samtalen op på et alment plan
Det personlige og det private udelukkes som andet end anskueliggørende eksempler.

Hvad er en protreptisk samtale.

Protreptik er en dialogbaseret filosofisk samtaleform, der har til hensigt at vende os mod vores grundholdninger og basale værdier. Samtaleformen blev praktiseret af antikkens græske filosoffer Sokrates, Platon og Aristotles, og er i dag videreudviklet af den danske filosof Ole Fogh Kirkeby. På Copenhagens business school blev tænkningen præsenteret for mig, med følgende pointer:

Protreptik og ledelse

Hvorfor bruge protreptik i ledelse?
For at opmuntre mennesket i lederen til at spørge HVORFOR det lever, handler, tænker og føler, som det gør.
For blive herre i sit eget hus ved at konfrontere sine grundværdier
For at afsløre sit eget mulige selvbedrag og styrke troen på sig selv. Fordi vi skal skabe et fundament for en ny personlig udvikling.

Læs mere...

Begreber

Ordet begreb bruges om det sproglige udtryk for en idé, et indhold eller en tanke, men også om et indviklet sagsforhold.
I hverdagssproget betyder begreb for det meste simpelthen et ord eller en betegnelse, men i filosofien betragter man begreber som tænkningens grundelementer

Den græske firkant

Den græske firkant er en ramme at tale værdier ud fra. Den stammer fra Sokrates og hans græske kollegaer. Man leder mennesker ved at udvikle dem og lade dem udvikle sig. Og når mennesker ser, at de ved at udvikle nye menneskelige og faglige kompetencer, realiserer nogle vigtige mål for deres eget liv, så rykker det altså. Og hvis man som leder arbejder med indsigt, kan det kun gavne organisationen.

Det gode ledelsesteam

Jeg hjælper med at sætte fokus på hvordan I skaber en god og refleksiv ledergruppe. Vi arbejder med ledergruppens indsigt, ansvars- og indsatsområder og får gennem dialog forventningsafstemt så I alle er sikre på teamets værdier.

Vi arbejder med at skabe arbejdsprocesser der sikre værdier og gode forudsætninger for jeres ledergruppe, så I kan signalere sammenhold, gå i en fælles retning og dermed kan sætte dagsordenen for hvilken kultur der skal kendetegne jeres organisation.

Metoder

Når man kommer til en protreptisk samtale  så foregår det typisk ved, at protreptikeren  beder dig om at fortælle, hvad et bestemt ord betyder for dig. Det kunne for eksempel være ordet “ansvar”.
Ud fra dine tanker om ordet, er det så meningen, at I sammen dykker dybere ned i, hvad ordet har af betydning for dig. Hvilken værdi og vigtighed, du tillægger det, og om dit arbejde, eller din måde at være på i det hele taget, stemmer overens med det. 

Lidt om mig

Faglige kvalifikationer:
Protreptiker.
20 års ledelseserfaring i politisk drevet organisationer.
Lederuddannelse på master niveau, Proceskonsulent.
Coach.
Løsnings orienteret, struktureret, analytisk, målrettet og ambitiøs.
Erfaring i protreptiske samtaler og workshop om dialog og sokratisk dialog.
Gennemslagskraft, netværks orienteret og handlekraftig.

Referencer

Guli Werther

Filosofisk Dialog
Bevtoftegade 3 A
1736 København V

Mobil: 30453575
CVR-nr.: 39581574
filosofiskdialog@gmail.com

Scroll Up