Protreptik som ledelsescoaching går helt tilbage til Platon og Aristoteles (384 f.Kr.- 322 f.Kr.) i antikkens Grækenland. Metoden blev anvendt på Ledelsesakademierne, hvor det var muligt at få en masteruddannelse i protreptisk coaching.

Aristotles oprettede protreptisk akademi på Cypern og arbejdede med Protreptikós logos: Tilskyndelse til at filosofere over grundlaget for sit liv med det gode som mål.

Alexander den Store (356 f.Kr.- til 323 f.Kr.), antikkens største leder, blev meget inspireret af protreptisk dialog coaching og anvendte den til sig selv og over for sine egne ledere.

Protreptikken havde – også den gang – det formål, at lederen blev bevidst om sine værdier og derved i stand til at skabe tydelige rammer for andre.

Hvis man som leder handlede i overensstemmelse med Det Gode, Det Retfærdige, Det Sande og Det Skønne (den græske firkant) opnåede man at blive et moralsk menneske, der forstod sig på det at være menneske og leder.

Ordet “protreptik” betyder: “at vende et menneske mod sig selv” – af verbet trépo: at vende.

“Det uudforskede liv er ikke værd at leve – og den der ikke for alvor har besindet sig på, hvilke vigtige værdier, han vil skabe, han spilder sit liv, og hvis han er leder, andres.” Citat Platon

Guli Werther

Filosofisk Dialog
Bevtoftegade 3 A
1736 København V

Mobil: 30453575
CVR-nr.: 39581574
filosofiskdialog@gmail.com

Scroll Up