Workshops og konsulentarbejde med protreptisk udgangspunkt kan for eksempel bruges til at afklare, reflektere og kvalificere organisationens mission og værdigrundlag, så organisationen kan handle skarpere og som en sammenhængende enhed.

Protreptisk dialog som ledelsesværktøj

I mit lederskab bruger jeg Protreptikken, som et værktøj til at hjælpe mine ledere med at reflektere over de forestillinger og begreber, som er med til at styre deres ledelseshandlinger. Jeg giver dem muligheden for at udvikle den filosofiske dialog, som en bunden samtaleform. Den er ikke fri og associerende, men styret efter refleksionens spørgsmål. Fordi protreptikeren ikke indlever sig i den andens følelser og situation, men i selve begrebet og det, den anden siger om begrebet, bliver samtalen som udgangspunkt symmetrisk.

Begge parter i dialogen arbejder ud fra tanken om, at begreberne bærer deres egen almene sandhed i sig, og det er den, der skal afdækkes.

Jeg kan tilbyde at arbejde med det samlede ledelses team og hjælpe til at finde de værdier og indsigt, der måske mangler for at handle i overensstemmelse med sig selv i teamet.

Guli Werther

Filosofisk Dialog
Bevtoftegade 3 A
1736 København V

Mobil: 30453575
CVR-nr.: 39581574
filosofiskdialog@gmail.com

Scroll Up